Venligst læs denne side inden du sender en ansøgning


Hvornår behandles ansøgninger?

Vi behandler sponsoransøgninger fire gange om året i disse dage: 

 • 1. marts
 • 1. juni
 • 1. september
 • 1. december

Vi skal have modtager ansøgningen inden: 

 • 15. februar
 • 15. maj
 • 15. august
 • 15. november

 

Hvad støtter vi?

Vi støtter sociale, kulturelle og sportslige aktiviteter.

KNI A/S støtter ikke foreninger der direkte eller indirekte støtter politiske partier eller aktiviteter.

KNI sponsorerer aktiviteter/projekter der lever op til følgende kriterier:

 • At aktiviteterne gavner det grønlandske samfund.
 • At projekter indeholder værdier, som KNI A/S kan identificere sig med.
 • At aktiviteterne indeholder og fremmer det indre grønlandske liv og inspirerer til vindermentalitet. 
 • At aktiviteten fokuserer på bæredygtighed i vores hverdag og i vores natur generelt.
 • At sponsoratansøgeren vil arbejde aktivt for skabe positivt image og synlighed om KNI A/S og har en plan for, hvordan KNI A/S vil blive eksponeret som sponsorer med til at skabe positivt image.

Hvordan støtter vi?

Vi stiller medarbejdere og produkter til rådighed. Vi støtter også økonomisk. For længerevarende partnerskaber og omfattende sponsorater indgås en skriftlig aftale, der konkretiserer arten af aftalen og parternes forpligtelser og rettigheder.


Krav til din ansøgning

Alle felter i ansøgningsformularen skal være udfyldt for at du kan sende ansøgningen. Vær opmærksom på, at du skal have tænkt på, hvordan KNI A/S vil blive promoveret i forbindelse med sponsoratet, så det skaber en værdi for vores forretning.

Din ansøgning skal indeholde:

 • Afsender og kontaktinformation (navn, adresse, tlf.nr. og email)
 • En nøjagtig beskrivelse af, hvad du konkret søger sponsorat om
 • En kort beskrivelse af din sag eller projekt
 • Fyldestgørende og balancerende budget (indtægter og udgifter)
 • En beskrivelse af, hvordan du vil promovere KNI A/S i forbindelse med sponsoratet
 • Tid og dato for brugen af sponsoratet
 • Tid og dato, hvornår projektet / begivenheden finder sted
 • En beskrivelse af, hvordan du/ I vil følge op på sponsoratet bagefter

Bemærk: Budget skal vedhæftes.


Hvem sender jeg min ansøgning til?

Der er én central indgang til alle sponsoransøgninger. Sponsorater, der kommer med post eller ad andre kanaler, vil ikke komme i betragtning.

Udfyld ansøgningen online og send den. Det er ansøgerens ansvar at sikre sig, at alle krav er opfyldt.

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl