Tilskud til AFS- & Efterskoleophold

KNI A/S støtter efterskoleophold i Danmark eller AFS ophold i udlandet for medarbejdernes børn

Med virkning fra regnskabsåret 2015/2016 har de omkring 1000 ansatte i KNI A/S mulighed for at søge sponsorat til deres barns efterskoleophold i Danmark eller AFS ophold i udlandet. Koncernen har afsat midler til at støtte unge helt eller delvis til et efterskoleophold eller AFS ophold i udlandet.
KNI A/S´ støtte skyldes fordi de unge bogstaveligt talt er KNI A/S´ fremtid. Vi er som koncern afhængig af unge mennesker i vores virksomhed i fremtiden; også unge mennesker, der har været ude i den store verden, og som derfor har en føling med hvad der sker udenfor Grønland.

Hvem kan søge?

Følgende betingelser skal være opfyldt for at kunne søge støtte til KNI A/S:

  • Mindst en af forældrene har arbejdet for KNI A/S i minimum 1 år
  • Barnet og forældrene skal have haft fast bopæl i Grønland i mindst 1 år forud for skolestart
  • Barnet skal have afsluttet 8. kl. i folkeskolen og være fyldt 14 år og skal være under 18 år.
  • Barnet skal have en kontaktfamilie i Danmark eller i udlandet
  • Der skal være udarbejdet en folkeskoleudtalelse for barnet
  • Betalingsopgørelse fra uddannelsesstedet medsendes ifm. ansøgningen, en opgørelse som viser forældrenes egenbetaling.

Støtte fra KNI A/S

Som forældre skal man selv sørge for at søge tilskud hos det Grønlandske Selvstyre og Statstilskud, og når den endelige godkendelse derfra er gået igennem, kan KNI A/S give tilskud.

Der kan søges om tilskud til omkostninger til selve skoleopholdet.

Ansøgning

Hvis barnet brænder for, at komme på efterskole i Danmark eller skoleophold i udlandet via AFS og hvis man som forældre bakker barnet 100 % op og opfylder betingelser, så opfodrer KNI A/S til at man kan søge om støtte senest 15. maj ved at udfylde skemaet på vores hjemmeside: http://www.kni.gl/da/kni/vores-sponsorater/ansogningsskema/

For yderligere spørgsmål kan ledelsessekretatiatet kontaktes på mail: ntn@kani.gl tlf. 86 24 57.

KNI A/S´ opgave er at drive handels- og servicevirksomhed, som er til glæde og gavn for kunder, medarbejdere, ejere og udviklingen i samfundet.

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl