KNI fortsætter reultatfremgangen – leverer nyt flot resultat

Med et resultat på 86 mio. DKK før skat fastholder KNI momentum og den meget positive udvikling som blev igangsat i regnskabsåret 2013/14, og leverer i 2014/15 det bedste resultat indenfor de seneste 10 regnskabsår. Specielt i selskabets varedivision har resultatudviklingen været meget positiv i forhold til tidligere regnskabsår.

Resultatet på 86 mio. DKK før skat understreger KNI som en økonomisk bæredygtig koncern, som fastholder en fortsat tilfredsstillende resultatudvikling.  På trods af fortsat skærpede markeds-vilkår, hvor specielt urbaniseringen i varedivisionens salgsområder kan mærkes, er det lykkedes at forbedre indtjeningen i forhold til tidligere år.  

Resultatet før skat på 86 mio. DKK er dermed en forbedring på 24 mio. DKK i forhold til det foregående regnskabsår, og resultatet anses som værende meget tilfredsstillende.

Resultatforbedringen er sket igennem et fortsat meget fokuseret arbejde med implementeringen af selskabets strategi ”KNI mod 2016”. Herudover er der ligeledes blevet arbejdet med et fortsat meget højt fokus på optimering af omkostningsstyring og processtyring.

Resultatet i Polaroil, selskabets energidivision, blev et overskud på 62 mio. DKK mod 54 mio. DKK i forrige regnskabsår.

I selskabets varedivision er aktiviteterne gennemført med et overskud på 22 mio. DKK mod et overskud på 3 mio. DKK i forrige regnskabsår.

KNI´s produktionsapparat i form af butikker, pakhuse og tankanlæg er af ældre dato, og derfor investerer koncernen kontinuerligt store summer i løbende vedligehold og nybyggeri, hvilket giver aktivitetsmulighed for lokale entreprenører. Investeringsniveauet har i regnskabsåret 2014/15 været på 70 mio. DKK. Koncernens samlede investeringer over de seneste 5 regnskabsår har ud-gjort i størrelsesordenen 589 mio. I de kommende regnskabsår forventes et årligt investerings-niveau på minimum 85,0 mio. DKK.

I henhold til aftale med KNI´s ejer, Selvstyret, er der afsat 30 mio. DKK i udbytte af årets resultat.

KNI har herudover i regnskabsåret 2014/15 betalt ca. 70 mio. DKK i personskatter samt 8 mio. kr. i selskabsskat.

KNI har i regnskabsåret ligeledes fortsat sit meget store fokus på sine øvrige CSR aktiviteter - og herunder opprioriteret den forpligtelse der indirekte ligger i at være en grønlandsk virksomhed – der skal bidrage til den fremadrettede udvikling af samfundet.

KNI havde ved udgangen af regnskabsåret 2014/15 omkring 912 ansatte, hvilket svarer til i størrelsesordenen 742 fuldtidsstillinger. KNI er således fortsat  en stor bidragsyder til arbejds-pladser i Grønland og koncernen har i indeværende regnskabsår arbejdet videre på det storstilede kompetenceudviklingsprojekt ”Taqqissuut”, som blev igangsat i foråret 2014. Dette projekt indeholder en specifik plan for uddannelse – og kompetenceløft for alle virksomhedens medarbejdere.

Der er i dag 55 elever i hele KNI A/S. 15 af dem vil færdiggøre deres uddannelse i løbet af sommermånederne, mens 19 andre nye begynder deres elevtid i den nærmeste fremtid. En del af de færdiguddannede butikselever fortsætter i KNI A/S´  regi.  

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl