Vareforsyningen kan blive kritisk

KNI A/S tager til efterretning at Royal Arctic Line stopper for sejllads i den nordlige del af Vestkysten på grund af tiltagende havis. Royal Arctic Line har besejlingspligten/ansvaret i Grønland, og derfor kan KNI A/S ikke gøre andet end at bruge de muligheder Royal Arctic Line sætter op til forsyning.

Situationen tilspidses yderligere af at gods har hobet sig op gennem længere tid i Aasiaat, dels på grund af mange fuldbookede skibe ud af Aalborg og ophobning af gods i Aasiaat.

Indkøbs- og marketingschef Kurt Lauritsen:
- Vi er i god dialog med Royal Arctic Line omkring prioritering, og vi forventer, at Royal Arctic Line gør hvad der er i deres magt og afsøger mulige alternativer, så vi kan få varerne ud til bestemmelsesstedet. For situationen kan blive kritisk hvis ikke RAL lykkes med deres besejling.

Diskobugten

Grundet havari hos Royal Arctic Line er rederiet også bagud med deres fartplan i Diskobugten. Dette har betydet, at nogle bygder ikke har fået tilført varer i en længere periode. KNI A/S er i dialog med Royal Artic Line omkring prioriteringen af videreforsendelse af gods i dette område.

Indkøbs- og marketingschef Kurt Lauritsen:
- KNI A/S beklager meget den situation og de gener det har skabt for vore kunder, men vi gør hvad vi kan for at mindske generne.

Vinterforsyningen – forsyningen af varer til islægsområder - er bestilt til de skibe som i Royal Arctic Line A/S´ fartplan er angivet som ”sikre” skibe, og fordelt over flere anløb, afhængig af varens art og holdbarhed. Da fødevarer og friskvarer er de mest datofølsomme bestilles disse til levering med næstsidste og sidste skib.

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl