Årets medarbejder 2018

KNI A/S har inviteret alle sine medarbejdere i Sisimiut til Servicecenterets Nerisarfik fredag 14. december 2018 kl. 15:15, hvor der blev budt på overraskelser.

CEO Peter Grønvold Samuelsen holdt sin velkomsttale og afslørede baggrunden for arrangementet, som i enhver henseende var blevet holdt fortroligt.

1.jpg

Da formålet med arrangementet var afdækket blev tre medarbejdere på KNI´s Servicecenter kåret som årets medarbejdere. Tage Lindegaard, Aage Hans Olsen Ernipajuk og Per Jensen blev kåret, som de medarbejdere der i usædvanlig grad har været med til at øge værdiskabelse i KNI, gennem deres arbejdsmæssige indsats.

”I KNI har vi også mange medarbejdere, som udviser stort engagement på deres arbejde, dygtige og fortsat udvikler deres kompetencer.” sagde Peter Grønvold Samuelsen og fortsatte:

2.jpg

”Jeg tænker, at vi alle på et eller andet tidspunkt i vores stille sind har spurgt os selv om én eller anden kollega, som har gjort os et særligt indtryk, om vedkommende nu også sover? Eller, hold kæft, hvor er vedkommende god, dygtig, flittig; hold da kæft hvor meget vedkommende har bidraget til KNI´s succes.”

3.jpg

Tage Lindegaard

”Teknisk chef i Polaroil, ansat i 2000 i KNI. Tage kom til Grønland i 1998 for at arbejde i daværende Maniitsup kommunias anlægsafdeling. Tage har således boet i Grønland i mere end 20 år og i snart 19 år arbejdet i KNI´s regi.

Jeg har orienteret Tage mht. til denne begivenhed, og lovet ham at lave et lille arrangement for ham, når han og familie er vendt tilbage. Jeg kan orientere jer, at han er meget stolt og glad, ikke blot på denne lille gestus, men først og fremmest, fordi, som han selv skriver:

Ældste søn fik i dag overbragt bevis på gennemført uddannelse som industritekniker - stor dag for ham og meget stolt far her.

Det er utroligt, hvad Tage kan trække og hans dedikation og hans loyalitet for Polaroil og KNI. Det er stort. Derfor skal Tage have denne påskønnelse. Mange tak Tage. Tillykke med knægten i dag.”

6.jpg

Ernipajuk, Aage Hans Olsen

”Her på Servicecenteret har vi også en anden god kollega, som ikke er hvem som helst. Det er Ernipajuk. Han startede i den gamle KGH i 1970 som kontorlærling. Jeg har kun hørt ganske korte anekdoter fra hans tid dengang, hvor han var i lære hos de navnkundige Sisimiormiuttere.

Ernipajuk nåede at stifte bekendtskab med den gamle KGH. Han har således fra dengang til nu været i KNI og oplevet en masse omstruktureringer, massive forandringer. Han har virket som handelschef forskellige steder på kysten med sin familie, og han har varetaget forskellige ledende stillinger på Servicecenteret.

Han er højt dedikeret for sin arbejdsplads. Han er loyal, han vil yde og bidrage til sit arbejde. Han er med til at udvikle KNI, den dag i dag.

Ernipajuk, vi har fra KNI meget at takke dig for. Vi har brug for din viden, vi har brug for dig, og tak for at du er en lysende foregangsmand for os alle andre.

Per Jensen

”Den tredje gode kollega jeg vil have lov til at fremhæve i dag og takke for hans utrættelige og ukuelige loyalitet for KNI, er Per Jensen, vores
Regnskabschef.

Han er den første som kommer på arbejde og han er ofte den sidste som forlader kontoret. Uanset om han kører hjem, så kan man på baggrund af hans aktivitet på mail forstå, at han fortsat er på arbejde, alle dage, weekender med, fra tidlig morgen og oftest langt ud på natten, ja altså også over midnat.

Jeg er imponeret over, hvor meget et menneske kan tåle og gå op i sit arbejde, som Per gør. Det er ikke kun regnskab Per arbejder med. Han er alles samlingspunkt med hensyn til at danne KNI´s regnskab. Der er månedsregnskaber, halvårsregnskaber, årsrapporter, divisionsregnskaber og kollegaer som skal vejledes instrueres og hjælpes. Der er datterselskabernes regnskaber. Neqi skal passes, lam slagtes og kartofler høstes og sælges.Per, naturligvis i tæt samarbejde med sin chef Jan, vores økonomidirektør, har gjort KNI´s regnskabs-afrapportering til den vi kender i dag, og måske tager det for givet. Der er ikke ret meget af det der, går det så går det tankegang. Nej, der er skal være styr på tingene og med Per, kan det næsten ikke gå galt.

5.jpg

Derfor Per, du skal have mange tak for din indsats. Vi savnede dig til vores julefrokost og måtte nøjes med andre forsangere.”

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl