Fortsat strategisk fokus leverer et halvårsresultat som forventet i KNI koncernen

Omhandlende periode: 1. april – 30. september 2019

 

Periodens resultat

KNI opnåede i første halvår af regnskabsåret 2019/20 et resultat før skat på 81,1 mio. DKK mod 72,8 mio. DKK i 2018/19. Resultatet ligger på det forventelige niveau i forhold til budget.

KNI forventer at resultatet for 2. halvår af regnskabsåret 2019/20 vil kunne realiseres på et niveau, således at det samlede regnskabsresultat for hele regnskabsåret vil kunne indfri det oprindelige mål om et resultat i størrelsesordenen 112 – 118 mio. DKK før skat.

Det forbedrede regnskabsresultat svarende til 8,3 mio. DKK i forhold til halvårsrapporten for 2018/19 er overordnet tilvejebragt på følgende vis:

  • en formindsket indtjening i selskabets varedivision med 3,0 mio. DKK, hvilket bl.a. skyldes en forøgelse af kampagnerabatter i butikkerne under Pilersuisoq
  • en forbedret indtjening i selskabets energidivision med 9,0 mio. DKK.
  • en forbedret indtjening fra tilknyttede virksomheder med 3,0 mio. DKK

Ved læsning af halvårsrapporten skal man være opmærksom på, at resultatudviklingen i selskabets energidivision over året er meget sæsonbetonet, idet langt hovedparten af det ordinære årsresultat indtjenes i første halvår.

Halvårsresultatet er økonomisk solidt og afspejler en fortsat positiv udvikling og tro på, at KNI kan vedblive med at videreudvikle forretningen og levere resultater, der lever op til de ambitioner, som er defineret i selskabets strategiarbejde.

I halvåret 2019/20 har omsætningen udgjort 1.313 mio. DKK, hvilket svarer til samme niveau, som blev realiseret i halvåret 2018/19, hvor omsætningen således udgjorde 1.315 mio. DKK.

I ovenstående omsætningsniveau indgår selskabets varedivision med 737 mio. DKK og energidivision med 571 mio. DKK. Den resterende nettoomsætning er realiseret i koncernens tilknyttede virksomheder. I såvel varedivisionen og energidivisionen er nettoomsætningen på niveau i forhold til samme periode sidste år.

Investeringer

Selskabets aktuelle resultatudvikling er en helt afgørende forudsætning for at kunne foretage de nødvendige fremtidige investeringer, der skal nedbringe selskabets renoveringsefterslæb både i energi- og i varedivisionen.

Det samlede renoveringsefterslæb udgør i størrelsesordenen 265 mio. DKK i varedivisionen samt 130 mio. DKK i energidivisionen. Investeringer på dette niveau kræver et stort fokus på at der tilvejebringes den nødvendige likviditet fra selskabets indtjeningsniveau.

For yderligere informationer kontaktes administrerende direktør Peter Grønvold Samuelsen på pgs@kni.gl eller mobilnummer +299 55 37 03.

Årsregnskabsperioden for KNI A/S er 1. april – 31. marts.

 

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl