KNI ordinær generalforsamling 2017

Onsdag den 16. august 2017 har KNI A/S afholdt sin ordinære generalforsamling i Sisimiut. Ejerne var repræsenteret ved Afdelingschef ved Bestyrelsessekretariatet Lars Balslev, som på vegne af formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen var tilstede.

På generalforsamlingen blev formandens beretning taget til efterretning og årsrapporten for regnskabsåret 2016/17 godkendt.

Bestyrelsesformanden for KNI, Niels Thomsen, nævnte i sin beretning bl.a.:

"at årets resultat på 103,4 mio.kr. før skat understreger KNI som en veldrevet og økonomisk bæredygtig koncern, som fastholder en fortsat tilfredsstillende resultatudvikling.  På trods af fortsat skærpede markedsvilkår, hvor specielt urbaniseringen i varedivisionens salgsområder kan mærkes, er det lykkedes at forbedre indtjeningen i forhold til tidligere år."

Ejerne ved Lars Balslev roste KNI A/S for et godt årsresultat, og takkede alle medarbejdere, ledelse og bestyrelse. Han sagde bl.a.: I tiden frem mod 2020 bliver det spændende, at se det videre arbejde med KNI´s nye strategiprojekt " Naalakkersuisut bifalder visionen om, at KNI vil være en dynamisk og lønsom virksomhed, der forstår kunderne og deres behov.

KNI arbejder mod at skabe gode forudsætninger for samfundslivet i hele Grønland og det er i den forbindelse vores ønske at et styrket samarbejde mellem Naalakkersuisut og KNI A/S kan bidrage til at skabe flotte resultater samtidig med at selskabet kontinuerligt udvikler sig."

Lars Balslev roste på vegne af Formanden for Naalakkersuisut ledelsen og medarbejderne for et veludført arbejde.

Generalforsamlingen traf beslutning om fordeling af overskud i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling om udbetaling af udbytte på 20 mio. kr. Udover udbyttebetaling har selskabet i regnskabsåret 2016/17 betalt 80 mio. kr. i personskatter og 24,5 mio. kr. i selskabsskat.

Derudover sikrer KNI samfundet 1.000 arbejdspladser, ligesom koncernen investerer årligt for 130 mio. kr.

Generalforsamlingen besluttede at foretage genvalg af hele bestyrelsen.

Herudover blev det besluttet at genvælge Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, som selskabets statsautoriserede revisor.

Fra bestyrelsen takker vi alle KNI´s kunder, alle medarbejdere i koncernen og forretningsforbindelser.

For yderligere informationer kontaktes administrerende direktør Peter Grønvold Samuelsen på mobilnummer +299 55 37 03.

____________________________________

Årsregnskabsperioden for KNI A/S er 1. april – 31. marts.

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl