Niviaq Lennert Kleist.JPG

Direktionskoordinator ansat

Risk Manager Niviaq Lennert Kleist (34) er pr. 15. januar 2016 ansat som Direktionskoordinator. Hun bliver dermed koncernchefens højre hånd, og hun vil naturligt referere til koncernchefen.

Niviaq Lennert Kleist får en central rolle i forhold til de mange opgaver, som koncernchefen har ansvaret for, herunder udvikling af strategier og implementeringen heraf i KNI A/S.

Nogle projekter vil være relateret til enkelte divisioner i koncernen, mens andre vil være mere af tværgående karakter og omfatte hele koncernen.

Niviaq´s primære arbejdsopgaver vil være:

  • Være koncernchefens forlængede arm i organisationen.
  • Projektledelse, udarbejdelse af projektoplæg, handlingsplaner og efterfølgende implementering af nye tiltag.
  • Koordinering af tiltag på tværs i organisationen.
  • Udarbejdelse af analyser og beslutningsgrundlag vendt mod blandt andet kunder, marked, sortiment, priser m.v.
  • Procesoptimering i hele værdikæden, primært i detail-divisionen.
  • Aktiv deltagelse i oplæg og indkaldelser til chefmøder, samt som referent.
  • Være ansvarlig for koordinering af direktionssekretærens opgaver, såsom billetbestillinger, klargøring af bestyrelsesmaterialer, klargøring af mødelokaler, deltagelse i intern og ekstern kommunikative opgaver f.eks. i relation til intranet, hjemmeside, facebook m.fl..
  • Koordinere direktionssekretærens øvrige opgaver, såsom ansvarlig for reception/telefonomstilling og lign.

Der er tale om en udfordrende stilling, som Niviaq skal vokse op med og det er aftalt, at hun samtidig med sine mange nye opgaver, også skal på en lederuddannelse minimum på HD niveau, som fjernstudium.

Administrerende direktør Peter Grønvold Samuelsen:
- Det passer fint med mit ønske om, at vi skal have unge, som ønsker sig en karriere ud af busken i KNI, og vi skal uddanne dem. Jeg er glad for, at min økonomiske stab, CFO, Regnskabschefen og Treasury Chef alle bakker op og vil medvirke til, at Niviaq får en grundig sparring på højt niveau, ligesom hun selv skal yde på et meget højt niveau for at honorere de krav, der er omkring kvalitet i alle de beslutningsgrundlag, vi skal tage i dagligdagen.

Niviaq Lennert Kleist:
- Jeg glæder mig til at starte i det nye job, og til det ansvar, der følger med den spændende stilling. Jeg startede som praktikant i KNI A/S under mit uddannelse som akademi merkonom for 10 år siden. Jeg føler derfor, at jeg har bredt kendskab til virksomheden, og er klar til at tage udfordringen.


Niviaq Lennert Kleist
CV

2015-201x: Risk Manager, økonomiafdeling KNI A/S
2011-2015: Controller, økonomiafdeling KNI A/S
2007-2011: Junior Controller, økonomiafdeling, KNI A/S
2005-2007: NI-2 Akademi Merkonom Økonomi og ressourcestyring, Nuuk. Praktik i KNI A/S
2004-2005: NI-1 Niuernermik Ilinniarfik
2003: Sprogkursus Exeter Academy School Of English, Exeter England
1999-2003: GU Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik, Aasiaat
1998-1999: AFS udvekslingsstudent, Ottawa Canada
1987-1998: Folkeskole, Sisimiut

 

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl