Høj arbejdstrivsel i KNI koncernen

Trivsel på arbejdspladsen er en central forudsætning for at en virksomhed kan nå sine mål. Ligeså vigtigt det er at have tilfredse kunder, er det ligeså vigtigt, at en virksomhed har tilfredse medarbejdere.

Høj arbejdstrivsel er et fokusområde i KNI A/S.

Siden 2014 og hvert andet år frem til 2020 er der i hele KNI koncernen gennemført medarbejdertilfredshedsundersøgelser. Disse undersøgelser kan sammenlignes med temperaturmåling, på hvilket niveau trivslen på arbejdspladsen befinder sig. Sagt mere direkte: Har medarbejderne det godt med deres arbejde, eller har de det ikke godt.

trivsel-dk-630px-01.jpg

Fra 1 til 5 skala har viser, at medarbejdernes tilfredshed steg markant mellem 2014 og 2016 og siden hen forblev på det meget høje niveau med marginale forandringer. Således har 90,4 % af medarbejderne svaret at de har en høj arbejdsglæde. Sammenligner man undersøgelsesresultatet i 2020 med 2014 er det en stigning på 6,4 % for arbejdsglæden.

trivsel-dk-630px-02.jpg

Loyalitet og engagement blandt KNI medarbejderne ligger på et meget højt niveau. Hele 93 % af medarbejderne har svaret i 2018 at de fortsat vil være i KNI om et år. Tallet i 2014 lå på 85,8 %. Altså en stigning på 7,2 %, og mellem 2018 og 2020 har der til gengæld været en marginal ned-gang på 1,6 %, men altså stadigvæk en stigning på 5,6 % fra 2014 til 2020.

trivsel-dk-630px-03.jpg

Stolthed blandt medarbejderne i at fortælle andre, at man arbejder hos KNI er steget, ligesom omdømme blandt medarbejdernes bekendte er steget i perioden 2014-2020. 85,8 % af medarbejderne er stolte af at fortælle andre at man arbejder hos KNI. En stigning på 5,2 % sammenlignet med tallet fra 2014. KNI havde i 2014 et godt omdømme hos 70,8 % af medarbejderne bekendte. Tallet i 2020 er på 77,2 % en stigning på 6,4 %.

trivsel-dk-630px-04.jpg

89 % af medarbejderne er tilfredse og mener, at de har indflydelse i deres opgaver. Tallet i 2014 lå på 82,8 %.

trivsel-dk-630px-05.jpg

I 2020 mener 86,8 % af medarbejderne, at de har mulighed for at udvikle personlige kompetencer hos KNI. En stigning på 6 % sammenlignet med tallet i 2014. I 2020 mener 87,2 % af medarbejderne, at de har mulighed for at udvikle faglige kompetencer hos KNI. En stigning på 4,2 % sammen-lignet med tallet i 2014.

trivsel-dk-630px-06.jpg

87,6 % af medarbejderne mener i 2020, at de har gode arbejdsforhold hos KNI. Tallet i 2014 lå på 79,6 %. En stigning på 8 %.

trivsel-dk-630px-07.jpg

89,4 % blandt medarbejderne mener i 2020, at deres kollegaer vil være dem behjælpelige når de har behov. Tallet i 2014 lå på 81,8 %. En stigning på 7,6 %. 85 % af medarbejderne svarede i 2020 at man i KNI er gode til at dele informationer tværs i organisationen. Det er en stigning på 11 % sammenlignet med tallet i 2014.

trivsel-dk-630px-08.jpg

Udfor disse parametre svarede KNI´s medarbejdere:

Lokal leder er god: 86,4 % i 2020, og 82,4 i 2014. En stigning på 4 %.

Lokal leder er faglig dygtig: 87 % i 2020, og 83,4 % i 2014. En stigning på 3,6 %.

Lokal leder er motiverende: 87 % i 2020, og 80,4 % i 2014. En stigning på 6,6%.

Lokal leder er troværdig: 90,2 % i 2020, og 85,2 % i 2014. En stigning på 5 %.

Lokal leder er handlekraftig: 90,2 % i 2020, og 85,2 % i 2014. En stigning på 5 %.

 

trivsel-dk-630px-09.jpg

92,8 % af medarbejderne har i 2020 svaret, at direktionen er troværdig. Tallet i 2014 lå på 84,6 %. En stigning på 8,2 %.

93,6 % af medarbejderne har i 2020 svaret, at direktionen er handlekraftig. Tallet i 2014 lå på 84,8 %. En stigning på 8,8 %.

93,4 % af medarbejderne har i 2020 svaret, at direktionen kommunikerer klart om mål og resultater. Tallet i 2014 lå på 83,2 %. En stigning på 10,2 %.

 

trivsel-dk-630px-10.jpg

I 2020 mener 89,6 % af medarbejderne, at KNI er god til at nå sine fastsatte mål. I 2014 var tallet på 80,2 %. En stigning på 10,4 %.

I 2020 mener 89,2 % af medarbejderne, at KNI er god til at omstille sig. I 2014 var tallet på 78,8 %. En stigning på 10,4 %.

I 2020 mener 87,4 % af medarbejderne, at KNI er god til at forny sig. I 2014 var tallet på 76,6 %. En stigning på 10,8 %.


 

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl