Investeringer på 40 millioner sikrer fremtiden for Neqi

KNI’s bestyrelse har godkendt en investering på 40 millioner kroner i slagteriet i Narsaq.

Endelig kan det sydgrønlandske slagteri Neqi se positivt på fremtiden. Dels opføres der en delvis ny staldbygning og dels bygges et helt nyt slagteri. Dertil kommer en tiltrængt modernisering af samtlige produktionsfaciliteter med sigte på at give muligheder for både effektiv drift og ikke mindst mere produktudvikling og forædling end hidtil. I en del år er der løbende blevet stoppet millioner i det gamle slagteri for at få de nødvendige godkendelser til årets slagtninger, men det har været lappeløsninger. Nu kan man for alvor etablere en virksomhed, der lever op til alle moderne krav.

På sigt giver investeringerne i det nye slagteri flere arbejdspladser på helårsbasis, ligesom det bliver muligt at uddanne flere lærlinge i samarbejde med den nærliggende levnedsmiddelskole Inuili.

Slagteriet i Narsaq har helt afgørende betydning for en fortsat udvikling af fødevareproduktionen i Sydgrønland. Med de nye og up-to-date faciliteter bliver Neqi godt rustet til at løfte sin del af fremtiden for landbrugserhvervet”.

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl