KNI Neqi satser på større
grønlandsk selvforsyning af fødevarer

KNIs bestyrelsesformand Mikkili Skourup vil med bestyrelsen og ledelsen i den moderniserede slagteri- og forædlingsvirksomhed Neqi i Narsaq skabe et kraftcenter for udvikling, forsyning og eksport af grønlandske kødspecialiteter og grøntsager. ”Målet er at øge selvforsyningen med nogle af verdens bedste råvarer og inddrage eksporten og turismen noget mere,” siger han.

I samarbejde med De Samvirkende Fåreholderforeninger og andre interessenter i landbruget satser KNIs bestyrelsesformand Mikkili Skourup med bestyrelsen og ledelsen i den moderniserede slagteri- og forædlingsvirksomhed KNI Neqi i Narsaq at skabe et kraftcenter for udvikling, forsyning og eksport af grønlandske kødspecialiteter og grøntsager. Når det moderniserede slagteri med en investering på 50 mio. kr. åbner 14. september, er det planen at øge forsyningen til de grønlandske supermarkedskæder, turist- og eksportbranchen.

Kød i verdensklasse

”Det grønlandske lammekød er i verdensklasse, og vi vil arbejde på at få det indarbejdet på alle turiststeder tillige med specialiteter fra rensdyr og moskusokser. Det går fint i spænd med den stigende mængde grøntsager, der dyrkes i Grønland. Dermed har vi både spændende fødevarer at tilbyde de grønlandske forbrugere, turisterne og gennem eksporten forbrugere i andre lande,” siger Mikkili Skourup. Han har med direktør Carsten Jochumsen og fabriksleder Henning Sønderup fra Neqi lagt betydelige kræfter i at få de nødvendige aftaler på plads.

Fåreavlen i Grønland, der omfatter godt 60 fåreholdere og en årlig produktion af godt 350 ton lammekød, svarende til godt 21.000 lam. Hertil kommer mellem 1.200 og 1.500 får. Desuden kan slagteriet nu også slagte rensdyr, kreaturer og heste, ligesom der er indledt forædling af kød fra moskusokser.

Vedvarende grøntsagsleverancer

NB øges den opdyrkede jord løbende og udgør nu godt 1.100 ha med over 700 ha i Narsaq. I tilknytning til er Neqi ved at etablere en kartoffel- og grøntsagscentral, der skal sikre vedvarende leverancer til butikskæder, restauranter og hoteller.

”Det sker for at sikre leverancerne og kvaliteten til den grønlandske forbruger, som også er i tråd med Landsstyrets målsætning om øget selvforsyning,” siger Mikkili Skourup. Han er i Lanbrugskommisionen, der skal styrke udviklingen af landbrugserhvervet i Grønland.

Kvalitetsprodukter skal holde prisen nede

Med den ny fremtid for slagteri- og forædlingsvirksomheden KNI Neqi vil der også indtjeningsmæssigt være nye muligheder.

”Slagteriet har øget sin kapacitet med 50 procent, hvilket indebærer en kapacitet på 36.000 lam. Der kan slagtes flere slags dyr og skabes flere helårsarbejdspladser med etablering af forædlingsdelen, der blev taget i brug i februar. Ved at opbygge et stærkere brand for produkterne og understrege den smagsmæssige oplevelse håber vi gennem de toneangivende restauranter i bl.a. Grønland, Danmark og andre europæiske lande at skabe større afsætning af kvalitetsprodukter,” siger bestyrelsesformanden.

Med 15 nye forædlingsprodukter er der mulighed for, at de grønlandske forbrugere vil opleve, at prisen på bl.a. lammekød kan holdes nede, fordi dækningsbidraget på forædlingsprodukterne er noget større.

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl