Totalrenovering Qaanaaq

Polaroil har siden 2005 løbende udført totalrenoveringer af sine tankanlæg rundt om i Grønland.

qaanaaq-tankanlaeg-630p.jpg

Formålet med totalrenoveringerne er:

  • At forlænge tankanlæggets levetid
  • At sikre forsyning af brændstof til stederne bedst muligt
  • At forbedre sikkerheden og miljøforholdene på anlæggene
  • At sikre at tankanlæggene lever op til de senest gældende krav til tankanlæg

Fra sommeren 2015 opstartes totalrenoveringen af Qaanaaq tankanlæg og derved skal et af totalrenoveringsholdene flyttes længst nordpå i Grønland.

Totalrenoveringen i Qaanaaq kræver meget mere planlægning end de øvrige steder på grund af sin beliggenhed og de korte somre.

Selv om det er et mindre tankanlæg, som ikke kræver så meget renovering i forhold til de andre tankanlæg, gør beliggenheden og de 2 fragtskibsanløb om året det nødvendigt, at logistikken af leverancer og lignende planlægges lang tid før opstart på pladsen.

Det frosne jord og de kolde temperaturer henover lange perioder, gør det kun muligt at arbejde med jorden og tankene i sommerperioden. Det gør, at tankanlægget skal laves henover 3 somre, mod normalt 2 år pr. bytankanlæg.

De arbejder der skal laves under totalrenoveringen er:

  • Tilføjelse af en 100 m3 benzintank, som delvist nedgraves og tildækkes
  • De stående tanke sandblæses og males
  • Gangveje på tanktoppe udskiftes
  • Udleveringsstandere udskiftes
  • Rørledninger på tankanlægget udskiftes og lægges om, herunder indpumpningsledningen fra tankskibe

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl