Benzinoverfyldning i Tasiusaq

Fredag d. 24. juni, under tilførsel af benzin fra kysttankskibet, skete en mindre overfyldning af den ene af Polaroils benzintanke i Tasiusaq ved Nanortalik med ca. 100 liter, som medførte lugtgener i området.

Dagen efter hændelsen var der fortsat benzinlugt og der blev samtidig observeret brændstof på vandoverfladen ved tankanlægget. Straks blev der foretaget pejling af tanken og der blev konstateret en utæthed i tanken, som på nuværende tidspunkt menes at stamme fra trykket ved overfyldningen af tanken dagen før.

Energidirektør Githa Brask Olsen oplyser, at Polaroil følger beredskabsplanerne for håndtering af hændelser som den i Tasiusaq, og at ansatte er instrueret og trænet i at håndtere disse situationer. Straks efter hændelsen blev konstateret blev relevante myndigheder, ansatte samt besætning på kysttankskibet orienteret i henhold til Polaroils beredskabsplan.

Brandmyndigheden, KNI’s ansatte samt besætningen på kysttankskibet gik straks i gang med at tømme tanken og begrænse udslippet med bl.a. opsamlingsspærre som blev lagt ud. Samtidig er der opsamlet så meget af brændstoffet som muligt.

Under hele forløbet har der været tæt dialog og samarbejde med kysttankskibet, myndighederne og brandvæsenet.

For yderligere information kan Energidirektør Githa Brask Olsen kontaktes på gib@kni.gl eller tlf.: 86 23 74.

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl