Brændstof til skib hvad der svarer til halvdelen af Qaanaaqs årlige forbrug

Det 250 meter lange store turistskib Crystal Serenity med over 1000 passagerer havde sejlet igennem Nordvestpassagen, og kom til Sisimiut den 8. september. På sin rute blev turistskibt fulgt af den canadiske isbryder Ernest Shackleton.

Inden dagen var omme var begge skibe rejst videre. Næste destination var Nuuk. Her skulle det store skib få fyldt sine brændstoftanke. Den opgave lå hos Polaroil på baggrund af en ordre om levering fra Malik Supply A/S.

Normalt ville en sådan levering have været via rørledningen Tankanlæg/kajkant, men rørledningen kan ikke levere den efterspurgte mængde på den korte tid, der var til rådighed. Derfor blev det Oratank, der leverede.

For det er ikke så få mængder der skulle overføres til det store skib. 964.000 liter gasolie blev det til – eller hvad der svarer til halvdelen af det årlige forbrug i Qaanaaq.

Energidirektør Tage Lindegaard var tilfreds:
- Det var en af de store opgaver vi stod overfor at skulle løse, men vi havde de rette udstyr, og et kompetent mandskab sikrede at bunkringen blev gennemført til rette tid.

Foto: Ulrik Bang

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl