Ny transportkontrakt for importen af brændstoffer

KNI A/S, Polaroil har med skibsmægler assistance fra Maersk Broker, København indgået en 5 årig transportaftale med det tyske rederi German Tanker Shipping der skal dække Polaroils kommende transportbehov i forbindelse med import af brændstoffer. Brændstofferne skal fortsat lastes fra det svenske raffinaderi Preem i Gøteborg og losses til Polaroils importtankanlæg i Kangerluarsoruseq, Nuuk og Sisimiut, samt een årlig brændstofforsyning til Kangerlussuaq.

De samlede transporter omfatter godt 1.000.000 kubikmeter olieprodukter fordelt på gasolie, petrolem, Jet A1 og benzin. Årligt vil der således blive udført 5 importrejser hver på ca. 40.000 kubikmeter i perioden fra april til december.

Det første anløb i Grønland fandt sted ved Polaroils tankanlæg i Nuuk d. 19. april, hvor ca. halvdelen af første last bliver losset, hvorefter skibet fortsætte til Kangerluarsoruseq for losning af det resterende.

German Tanker Shipping er et velrenommeret familierederi fra Bremen, som har specialiseret sig i olietransport i isfyldte farvande. Deres skibe har alle is klassifikation. De to skibe, der er blevet dedikeret til at stå for transporterne til Grønland, har højeste is klassifikation og er blevet specialudrustede, så de lever fuldt op til de nye Polar Kode krav, der trådte i kraft d. 1. januar i år.

Skibene som German Tanker Shipping indsætter, hedder m.t. "Seacod" og m.t. "Seamarlin". De er søsterskibe der er bygget ved og leveret fra det tyske Lindenau værft i Kiel i henholdsvis 2006 og 2007. Hver af skibe har en løftekapacitet på 40.600 ton dødvægt.

Med venlig hilsen

Tage Lindegaard
Energidirektør, Polaroil
Email: tal@kni.gl

POL-Ny-transportkontrakt-630px01.jpg

POL-Ny-transportkontrakt-630px02.jpg

POL-Ny-transportkontrakt-630px03.jpg

POL-Ny-transportkontrakt-630px04.jpg

 
 
 

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl