Polaroil har afholdt ekstern audit i Paamiut

Ifølge ekstern auditor fra Bureau Veritas, er det tydeligt at Polaroil generelt bliver bedre og bedre. Polaroil har på ledelsesniveau formået at få implementeret forretningsgangene på tankanlæggene, der viser en god sammenhæng med de overordnede ledelsesprocesser.

polaroil-paamiuni-630px-01.jpg
Fra venstre: Tankforvalter ass. Peter Boassen (Paamiut), Ekstern auditor fra Bureau Veritas Jens Buus Lassen, Energidirektør Githa B. Olsen, Reidar Poulsen fra Process Manager, Tankforvalter Emil Brastha (Paamiut); Tankforvalter ass. Isak Høy (Ilulissat), Tankforvalter Thomas Abelsen (Tasiilaq) & Driftschef Gerth Jack Storer.

 

Polaroil har i perioden 23.-25. august afholdt den 12. eksterne audit i Paamiut. Derudover skulle der være afholdt audit på bygdetankanlægget i Arsuk, men på grund af vejrforholdene kunne dette ikke lade sig gøre. Istedet blev der afholdt bygde audit i Kapisillit.

Firmaer som er ISO certificerede skal hvert år auditeres for at tjekke om firmaet fortsat efterlever ISO certificeringernes krav.

polaroil-paamiuni-630px-03.jpg

I år blev Polaroil recertificeret i ISO 14001 (miljø) og efterprøvet i ISO 9001 (kvalitet). I 2023 recertificeres Polaroil i 9001 (kvalitet).

At Polaroil har bestået, er også et kæmpe skulderklap til samtlige øvrige ansatte i hele Polaroil. For udover at tjekke den fysiske drift på et enkelt tankanlæg, bliver den øvrige drift i Polaroil også vurderet. Her er det, at samtlige medarbejderes indsats og arbejde som helhed spiller ind.
Fra energidirektør lyder et stort Tak til alle i Polaroil for Deres flotte arbejde og særligt til medarbejderne på tankanlægget i Paamiut, som i år var testpersonerne på vegne af hele Polaroil.

Siden 2011 er Polaroil blevet godkendt til at være certificeret i ISO 9001 standard. Certifikationen er et kvalitetsledelsessystem, der giver medarbejderen og virksomheden klare definitioner af processer, værdier, løbende overvågning og evaluering, så organisationen har et anerkendt og grundlæggende styringsværktøj.

Virksomheden opnår med ISO 9001:

 • organisationen kan udarbejde transparente aftaler – fordi fundamentet er entydigt
 • organisationens processer optimeres – og derved spares ressourcer på unødvendige omveje
 • ledelsen opnår et bedre overblik – baseret på fakta
 • medarbejdere bliver aktive medspillere – og kan derfor tage mere ansvar
 • frigiver tid og ressourcer
 • forbedrer tilfredsheden – både internt i organisationen og eksternt blandt kunder,
 • samarbejdspartnere og aktionærer
 • styrker konkurrenceevnen ved at have fokus på kunden og kundens forventninger
 • optimerer virksomhedens output, fordi produkter og serviceydelser leveres effektivt og til den bedst mulige pris.

I 2013 kunne Polaroil tilføje endnu en certificering, Miljøledelse ISO 14001:2004. Miljøledelsen målretter virksomheden deres indsats mod de væsentligste miljøforhold, for eks. affald og kemikalier.
Virksomheden opnår:

 • Besparelser på bundlinjen
 • Sikkerhed for at virksomheden overholder lovkrav
 • Dokumentation for virksomhedens miljøindsats overfor miljømyndigheden og kunder
 • Forbedrede arbejdsgange
 • Prioritering og løbende forbedring af virksomhedens miljøforhold.

Et ISO-certifikat gælder i 3 år, derefter recertificeres virksomheden på ny. Indtil næste recertificering bliver man efterprøvet, hvor man årligt skal dokumentere, om kravene til den pågældende ISO standard efterleves.

ISO (International Organization for Standardization) er verdens største og mest kendte udgiver af internationale standarder.

polaroil-paamiuni-630px-04.jpg

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl