Tankanlæggene i Qaanaaq og i bygderne ved Qaanaaq renoverede

Tankanlægget i Qaanaaq, der nu er totalrenoveret.

 

Polaroil har i år afsluttet renoveringen af tankanlægget i Qaanaaq og i Qaanaaq området.

Polaroil har haft travlt med forskellige renoveringer i Qaanaaq og Qaanaaq området, der vedrører Savissivik, Siorapaluk samt Qeqertat.

Der er tale om totalrenovation af tankanlægget i Qaanaaq, hvor man har tilføjet 100 m3 ekstra benzinkapacitet, nye indpumpningsrør, ny udlevering til tankbil samt monteret renoverede Commercial standere med automat udlevering.

- Commercial standere er gamle, men har vist deres værd i det nordligste Grønland. Det er standere, som er uden den moderne elektronik og er mekaniske simple, og Polaroils medarbejder kan selv foretage simple reparationer og udskiftninger, oplyser Bjarne Lykkegaard, der er anlægschef i Polaroil.

 

Qaanaaq-Polaroil-drone-630px-02.jpg
Det gamle tankanlæg i Qaanaaq i 2017.

De øvrige renovationer er foregået i Savissivik, Siorapaluk og Qeqertat.

I Savissivik har man foretaget nødvendig renovering for levetidsforlængelse, sikre adgangsveje til tanktop samt monteret renoverede Commercial standere.

Qaanaaq-Polaroil-drone-630px-03.jpg
Commercial stander i Savissivik.

Qaanaaq-Polaroil-drone-630px-04.jpg
Gangbro i Savissivik.

Qaanaaq-Polaroil-drone-630px-05.jpg
Hegnet i 2017 i Savissivik.

Qaanaaq-Polaroil-drone-630px-06.jpg
Det nye hegn i Savissivik.

Ligeledes har man i Siorapaluk foretaget nødvendig renovering for levetidsforlængelse, fundering af tanke med genbrugstræ fra nedtaget kaj i Kangerluarsoruseq samt monteret renoverede Commercial standere.

Qaanaaq-Polaroil-drone-630px-07.jpg

Qaanaaq-Polaroil-drone-630px-08.jpg
Siorapaluk.

Polaroil har et brændstofoplag i Qeqertat, da man har forsyningspligt i området.

Tidligere var der et oplag på ca. 500 tromler a’ 200 liter. Polaroil skal opfylde Qaasuitsup Kommunias miljøkrav, og i øvrigt kravene i Tekniske Forskrifter for Brandfarlige væsker (TFB) i Grønland.

Det viste sig, at det ikke var hensigtsmæssigt at have oplaget af brændstoffer i Qeqertat i tromler, men at det vil være mere hensigtsmæssigt, når der samlet ses på de økonomiske, miljø, drifts- og strategimæssige synspunkter, at anlægge et egentligt tankanlæg i bygden, som opfylder kravene i TFB.

Polaroil brugte derfor 2 tanke fra den nedlagte bygd Moriusaq, der kunne anvendes til formålet. Nukissiorfiit er efterfølgende blevet pålagt at etablere el- og vandforsyning i Qeqertat af Naalakkersuisut. Dette krævede installering af en ny 100m3 tank til gasolie hos Polaroil.  

Polaroil havde en brugt 100 m3 tank på lager, der kunne anvendes til formålet, og brændstoffet er i dag fordelt i 4 tanke i Qeqertat.

 

Qaanaaq-Polaroil-drone-630px-09.jpg

Qaanaaq-Polaroil-drone-630px-10.jpg

Tankanlægget i Qeqertat.

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl