Pilersuisoq

- Er også Havnemyndighed

logo-pilersuisoq-mid.png

KNI A/S Pilersuisoq er havnemyndigheden i en række bygder og byer. Det betyder, at KNI A/S Pilersuisoq på vegne af Namminersorlutik Oqartussat løser opgaver, der knyttet sig til brug af havneanlægget. Det primære formål med Namminersorlutik Oqartussat´s havneanlæg er modtagelse og afskibning af gods, betjening af fiskerierhvervet samt betjening af passagertrafikken til søs.

Den ansatte i KNI A/S Pilersuisoq, der udfører havnemyndigheden, har et legitimationskort, forevises såfremt der anmodes herom. Vedkommende, der udfører havnemyndigheden, har ret til at anvise kajplads for samtlige erhvervsaktive fartøjer, rutefartøjer samt for Søværnets skibe.

Fritidsfartøjer har som udgangspunkt ingen ret til at lægge ved det havneanlæg, der ejes af Namminersorlutik Oqartussat. Der kan dog gives særligt tilladelse til fritidsfartøjer, hvis disse ikke er til gene for erhvervsaktive fartøjer. I tilfælde af, at der er fritidsfartøjer, som er til gene for erhvervsaktive fartøjer, kan disse blive fjernet af havnemyndigheden for ejeres egen risiko og regning. Ejer skal dog som udgangspunkt have mulighed for at fjerne sit eget fartøj.

Er du i tvivl om hvad du kan eller skal gøre når du anvender det offentliges kajanlæg, kan du kontakte den lokale Pilersuisoq butik, og herigennem den person, der udfører havnemyndigheden på vegne af Namminersorlutik Oqartussat.

I disse steder udøver KNI A/S Pilersuisoq havnemyndigheden:

Her kan du læse hvad en havnemyndighed har af opgaver på vegne af Namminersorlutik Oqartussat:

Skiltet som den person, der har havnemyndigheden kan vise ved anmodning herom.


 

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl