Vores mission

- Sikkerhed og ansvarlighed er kodeord

logo-polaroil-mid.png

Tankforvalterne i de enkelte byer og bygder er ledelsens repræsentant i de pågældende distrikter. Der er tankanlæg i 16 byer og 52 bygder.

9001_14001.jpg

 

Polaroil har gennem nogle år gennemført en moderniseringsproces af virksomheden. Dette har blandt andet betydet at Polaroil blev ISO 9001 certificeret første gang i 2011, siden recertificeret i 2014 og 2017. Desuden blev vi ISO 14001 certificeret i 2013 og recertificeret 2016.

Polaroil lever nu op til de højeste internationale standarder i kvalitets- og miljøledelse. Polaroil har ændret organisationens fokus fra tidligere tiders monopolstyrede forsyningsselskab til en moderne, kundeorienteret virksomhed. En organisation, der ikke bare følger samfundets udvikling, men selv er en vigtig del af denne udvikling.

Tankanlæg

Med cirka 430 tanke på 70 lokaliteter overalt i Grønland er der et konstant behov for løbende tekniske tilsyn. En opgave, der ligesom alle andre ansvarsområder varetages med den største fokus på sikkerhed for mennesker og miljø.

Skibe

De skibe Polaroil operer med i distributionen af brændstoffer langs Grønlands kyster, har isklasse 1A.

Skibet, der anvendes til import af brændstof til Grønland har isklasse 1A. Import af brændstoffer sker i perioden april – november til Kangerluarsoruseq, Nuuk, Kangerlussuaq og Sisimiut.

Skibene opfylder i øvrigt internationale standarder og krav fra myndigheder for sejlads i Arktis.    

Sikkerhed og ansvar

Sikkerhed og ansvar er nøgleord for Polaroil. Også når det drejer sig om leverancer med de rigtige egenskaber. De produkter, der leveres til Grønland, er ikke standardprodukter. For eksempel er den arktiske gasolie et specialprodukt med høje kuldeegenskaber. Alle produkters egenskaber er - udover at leve op til alle internationale miljøbestemmelser - nøje tilpasset de specielle anvendelses-, lagrings- og klimaforhold i Grønland.

Såvel opbevaring, behandling og transport af brændstoffer i arktiske egne er underlagt særdeles strenge sikkerheds- og miljøforanstaltninger. En ekspertise, som Polaroil har opbygget gennem mange år - i tæt samarbejde med internationale leverandører og rederier.

Miljø

Polaroil opererer i et højarktisk område, som er sårbart overfor olieforurening. Desuden er fiskeri og fangst fortsat Grønlands primære eksistensgrundlag. På grund af de klimatiske forhold, som kan være ekstreme, kræver det stor ekspertise at håndtere flydende brændstoffer og andre olieprodukter i Grønland. Ansvar for miljøet er derfor dybt forankret hos alle vores medarbejdere.


 

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl