Vores politikker

- Fokus på sikkerhed, mennesker & miljø

logo-polaroil-mid.png

Kvalitetspolitik

Polaroil forstår kvalitet som kundernes samlede oplevelse af vores ydelser.

Kunderne vurderer primært vores ydelser på følgende parametre:

 • Rettidig leverance.
 • Overholdelse af minimumslagre.
 • Korrekt teknisk produktkvalitet.
 • Omtanke for miljøet.
 • Kompetent, hurtigt og venlig betjening.

Polaroil vil:

 • Opfylde kundernes krav og forventninger til kvalitet.
 • Løbende måle og forbedre kvaliteten.
 • Inddrage medarbejderne i forbedringsaktiviteter.
 • Udvikle medarbejdernes kompetencer og holdninger.
 • Overholde relevante krav som fastsat i love og konventioner.

Miljøpolitik

Polaroil opererer langs Grønlands kyster, som har et sårbart arktisk miljø. Ved en forurening påvirkes vores spisekammer og miljøet genoprettes kun langsomt. Derfor er beskyttelse af miljøet af største vigtighed.

Polaroil vil løbende arbejde på at minimere den daglige drifts påvirkning af miljøet, styrke forebyggelse af uheld samt styrke beredskabet.

Polaroil vil løbende arbejde for at alle medarbejdere er bevidste om miljøhensyn og at det afspejles i vores daglige adfærd.

Polaroil vil inddrage miljøhensyn ved valg af produkter, leverandører og samarbejdspartnere.

Polaroil vil følge og overholde gældende lovgivning og internationale standarder, samt arbejde for, at de i endnu højere grad beskytter miljøet.

Sikkerhedspolitik

Det er Polaroil´s sikkerhedspolitik at skabe en arbejdsplads, hvor det er sundt og sikkert at færdes og at arbejde. Målet er en virksomhed, hvor alle ansatte føler, at de er værdsat som hele mennesker med hver deres individuelle styrker og bidrag til virksomheden.

 • Gældende lovgivning skal til enhver tid være minimumsstandarden for virksomhedens sikkerhedsniveau, og der skal løbende arbejdes med forbedringer.
 • Sikkerhedsprocedurer og driftsinstruktioner skal til enhver tid følges.
 • En sikker arbejdsplads er topledelsens primære ansvar.
 • Sikkerked og arbejdsmiljø sidestiles med økonomi og salg.
 • Sikkerhed er et linieansvar.
 • Alle ulykker og hændelser skal rapporteres til topledelsen for nærmere opmærksomhed.
 • Det kan betale sig at forebygge og undgå ulykker og uheld.
 • Sikkerhedsbevidstheden starter hos den øverste chef.
 • Ulykker og nærvedulykker skal synliggøres for hele organisationen.
 • Alle ansatte skal arbejde for at højne sikkerheden for sig selv og deres kolleger.

 

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl