Chefcontroller

KNI A/S aqutsinermik suliaqarnissaminik sapiutinngitsumik Business controllerissarsiorpoq. Atorfik tassaa-sinnaavoq aqutsisutut atorfeqarninni siullerpaatut atorfigilikkat.

Suliffeqarfissuup aningaasaqarneranut aqutsisoqarfiani sulisut 7-it pikkorilluinnartut suliaminnillu nammi-neerluinnarlutik ingerlatsisut aqutsunngorfigissavatit. Suliffeqarfimmi tamarmi attavissat amerlasuut ator-figiligassanni attavigisassavatit. Taamaattumik sulisut qanorluunniit suliaqaraluarpata attaveqaqatigilluar-sinnaassagitit suleqatigisinnaassagitillu naatsorsuutigaarput.

Atorfimmik soqutiginartumik pissanganartumilu nammineerluarsinnaaffiusumik atorfeqarnissannik matu-muuna neqeroorfigaatsigit. Sulisut piginnaaneqarluartut tunniusimalluartullu persuarsiorfiunngitsumi nuannersumilu sulisuusut suleqatigilissavatit. Atorfik suliffeqarfiup Sisimiuni qitiusumik kiffartuussiviani inissisimavoq.

Atorfinittussap aningaasaqarnermut pisortaq qaninnertut pisortarissavaa.

Chefcontroller-itut suliassavit ilagissavaat:

  • Aqutsineq, tamatumani immikkoortortaqarfimmi sulisut piginnaanerisassaanik inerisaaneq ilanngul-lugu
  • Missingersuusiornermi missiliuinermilu suliaqarnermi katersuuffiussaatit - kiisalu periusissiornermi pilersaarutitigut suliniutillu ataqatigiinnissaannik qulakkeerinnissallutit
  • ERP systemitsinniit Microsoft Dynamics 365-imut ikaarsaarluta nutarterinitsinnut peqataassallutit
  • Anguniakkat piviusunngortinnissaanni niuernermik ingerlatat allat peqatigalugit aqutsisutut paasis-sutissiissutissanik suliaqartassaatit
  • Kisitsisinik pingaarnernik KPI-nik sulinermi nakkutiginnittuarnissamik ineriartortitsinissamillu qulak-keerissutaasussanik suliaqartuarnissamik pilersitsineq
  • Niuernermi ingerlatat ineriartorteqqinnissaannut atugassanik suliassanik takkussuuttunik nalilersui-sarneq

Qanoq ittuunissaq
Inuuvutit nalilersuillaqqilluinnartoq sulianik naammassinnilluni suliaqarsinnaasoq  ilutigitillugulu niuerner-mut periusissiorlunilu ineriartortsinermut paasisimasaqartoq. Pisortatut alapernaatsuuvutit, kajumissaari-sarlutit, tatiginninnermik pilersitsisarlutit sulisuillu tapersersornissaat paasisimasaqarfigalugu. Pitsanngor-saajuarnissaq siunertaralugu nutaanik siunnersuuteqartoqarnissaanut isumasioqatiginnittarnerlu ammaffi-gisuuatit

Naggataatigut minnerunngitsumillu taama ittuutitsinissami nassuiarneqartut tigussaasunngortillugit atuut-tunngortinnissaannut piginnaaneqarputit piffissaatillugulu pitsaassusilinnik tunniussaqartarlutit.

Pisinnaasat
Takorloorparput atorfimmut qinnuteqartoq atorfimmi assingusumi misilittagaqassasoq, Cand. merc., HD qaffaseqataanilluunniit assingusumik ilinniakkamik naammassinnissimasuussasoq. Qarasaasiamik atui-nermik pikkoriffeqarluarputit nalinginnaasumillu ERP-systeminik paasisimasaqarluarlutit.

Atorfinittussamut neqeroorutigaagut:

  • Immikkut isumaqatigiissuteqarnikkut akissarsiassat atugassarititaasullu pitsaasut qinnuteqartunut piukkunnarluartunut naammaginartut.
  • Atorfimmut atatillugu inissaqartitsisoqassaaq, tassungalu qularnaveeqqut ineqarnermullu akiliutissat inatsisit malillugit akilerneqartassapput.
  • Piginnaasat ineriartortinnissaanni periarfissat pitsaasut
  • Suliffik ulluni tamani assigiinngitsuusuni assigiinngissitaarfiusoq, pissanganartoq unamminartorlu.

Atorfik pillugu annerusumik paasisaqarumaguit økonomichef Ib Viegand Hansen attavigisinnaavat sianerfi-galugu uunga mobil +299 53 27 61 imaluunniit mailerlutit uunga ivh@kani.gl.

Qinnuteqaat
Qinnuteqaat sukumiisoq tunngavilersugaq, ilinniarsimanermut siusinnerusukkullu sulisimanermut nalu-naarsukkanik imalik (CV), oqaaseqaatit aammalu sulisitsisorisimasavit attaveqarfiginissaanut paasissutis-saq, tigoreersimassavarput kingusinnerpaamik ulloq 31. januar 2022.

Qinnuteqaat uunga nassiunneqassaaq:

KNI A/S
Sulisoqarnermut immikkoortortaqarfik
Postboks 319
3911 Sisimiut
E-mail: jobs@kani.gl

KNI A/S Kalaallit Nunaanni tamarmi 1.000-it sinnerlugit sulisoqartoq Nunatsinni niuernermik ingerlatsisut annersaraat. Suliffeqarfissuup niuernikkut tallimanik ingerlataqartup ukiumut 2,5 mia. kr. kaaviiaartittarpai.

Tamannalu ingerlanneqarpoq ulluinnarni nioqqutissanik atortussanillu nioqquteqarnikkut, ikummatissaqar-titsinikkut, toqoraaveqarnikkut, illoqarfinni nunaqarfinnilu nioqqutinik quersuarniit tuniniaanikkut, mittar-feqarfitsigut nittartakkakkullu tuniniaanikkut.

KNI pillugu paasisaqarnerorusukkuit www.kni.gl-imut iserlutit paasisassarsiorsinnaavutit.

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl