Takorluugarput siunnerfippullu

- Pilersuinermik aallussinermiit pisisartunik aallussinermut


Kalaallit Nunaanni nunaqarfinni tamarluinnangajanni kiisalu illoqarfinni minnerusuni sinniisuuffeqarnitsigut, inuiaqatigiit ilaannut qitiusumik inissisimaffeqarpugut. Taamaattumik aamma nunami maani ineriartornermut akisussaaqataavugut. Piffinnilu pisariaqartitsinerit, nuna tamakkerlugu ataatsimoornermik isiginneriaaseq minnerunngitsumillu avatangiisitsinniittunut inuiaqatigiinnut kiisalu avatangiisitsinnut issittumut attuumassutillit aallaavigalugit, angusanik pilersitsinissaq kissaatigisaraarput.

Oqariartaaseq ”Nioqqutissanik pilersuinermik aallussinermiit, pisisartunik aallussinermut”, suliffiup iluani aallanngortiterilluta aallartereerpugut. Siunertaavorlu kiffartuusseriaatsitsinnik, pisiniarfeqarnikkut aaqqissuussaanermik kiisalu pisisartutsinnut attaveqarnerup ineriartorteqqinneqarnissaat.

Anguniagaq

KNI suliffeqarfiussaaq naammassisaqarfiullunilu akilersinnaassusilik, pisisartut taakkualu pisariaqartitaannik – makkuninnga - paasisimasalik:  

  • Pisisartunut pilerinarnertut inissisimasoq
  • Kalaallit Nunaanni suliffiit pitsaanersaat
  • Inuiaqatigiinni ineriartotitseqataalluartoq

Siunnerfik

Niuernermik kiffartuussinermillu ingerlatsineq pisisartunut, sulisunut, piginnittunut kiisalu inuiaqatigiinni ineriartornermut nuannaarutaallunilu iluaqutaasoq, KNI-p suliassaraa.


 

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl