Vi gør FN’s verdensmål til handling

Vi er blandt de første til at se og mærke de klimaforandringer, som er resultatet af den globale udvikling i befolkningstal, stigende forurening, produktion af fødevarer og overforbrug af naturressourcer. Som befolkning har vi mange gange måttet tilpasse os store forandringer i natur og kultur. Det er en del af vores styrke. Men Denne gang står vi ikke alene med forandringen. Nu står hele verden sammen om at agere mere ansvarligt og bæredygtigt med FN’s verdensmål som ramme.

Vores bidrag til et bedre samfund

Vores kultur har altid været præget af samarbejde og sammenhold. Vi har en praktisk tilgang til fællesskabet, hvor vi hjælper hinanden, og deler det vi har. Så når det gælder FN’s 17 verdensmål, går vi også praktisk til værks. For os handler det om at bidrage dér, hvor det samtidig gavner vores samfund mest. Vi har udvalgt de 4 verdensmål, som vi kan handle på og bidrage til at udvikle et stærkere, grønnere og mere selvbærende Grønland.

3 – Sundhed og trivsel

Folkesundheden i Grønland er i tilbagegang. Den gennemsnitlige levealder er 10 år kortere end i resten af rigsfællesskabet, og livstilssygdomme er hyppigere i dag end for 30 år siden. Det er et omfattende samfundsmæssigt sundhedsproblem, og derfor et højt prioriteret indsatsområde for os. For det kræver god energi og overskud at tage fat, tage ansvar og skabe et mere selvbærende samfund.

Vi arbejder med sundhed i ud fra et grønlandsk perspektiv, der passer til vores hverdag, kultur og værdier. Derfor har vi en bevidst strategi om at inspirere både kunder og medarbejdere med realistiske ændringer i hverdagen, som de kan relatere til.

God balance
Vi tager udgangspunkt i temaet god balance og de forskellige elementer, der er med til at give et godt liv både fysisk og mentalt. For sundhed handler ikke kun om kost og motion, men også om relationer og livsglæde. Derfor vil den gode balance se forskellig ud alt efter personlighed, alder, bosted, og hvor man finder livsglæde og inspiration.

4 – Kvalitetsuddannelser

En vigtig del af et selvbærende samfund er evnen til at uddanne kvalificeret arbejdskraft. Derfor har det høj prioritet, at vi er i stand til at uddanne og opkvalificere vores egne medarbejdere. De er vores vigtigste ressource, og det er gennem deres indsats, at vi skaber den kvalitet og effektivitet vi ønsker. Derfor har vi udviklet vores eget uddannelses – og kompetenceudviklingsprogram.

12 – Ansvarligt forbrug og produktion

Vi er bevidste om, at vores aktiviteter har et negativt aftryk på klima og miljø. Derfor arbejder vi for at minimere vores miljøaftryk gennem et mere ansvarligt forbrug og produktionsformer. Den affaldsmængde, vi producerer, skal nedbringes til et minimum, vi skal styrke ansvarlig bortskaffelse, og en større del af affaldet skal genanvendes.

17 – Partnerskaber for handling

Vi prioriterer projekter, hvor vi skaber et interessefællesskab mellem vores kunder og os. Det giver et bredere ejerskab og en større effekt i lokalsamfundene. Vi indgår også gerne i brede nationale partnerskaber, der gør, at vi kan nå længere og opnå en blivende samfundsmæssig effekt.

3 – Sundhed og trivsel

4 – Kvalitetsuddannelser

12 – Ansvarligt forbrug og produktion

17 – Partnerskaber for handling

CSR er vores hverdag

Hverdagen er omdrejningspunktet for vores CSR-kræfter, for det er her, vi kan gøre den største forskel.

CSR

Najoqqutassatut atuakkamut aqqut qaninneq

Atuagaq najoqqutassaq angerlarsimaffinni skærminnut toqqoruk qaqugukkulluunniit atoriaannanngorlugu.

1. Toornerit pingasut talerpiani teqeqqumiittut tuukkit

2. ”Føj til startskærm” tooruk

Startskærminnut ilannguguk

Genvej til håndbogen

Gem håndbogen på din hjemmeskærm, så den altid er lige ved hånden.

1. Tryk på de tre prikker i højre hjørne.

2. Tryk på “Føj til startskærm”

Føj til startskærm

Najoqqutassatut atuakkamut aqqut qaninneq

Atuagaq najoqqutassaq angerlarsimaffinni skærminnut toqqoruk qaqugukkulluunniit atoriaannanngorlugu.

1. Skærmivit naqqani tooruk

2. "Føj til hjemmeskærm” tooruk

Angerlarsimaffinni skærminnut ilannguguk

Genvej til håndbogen

Gem håndbogen på din hjemmeskærm, så den altid er lige ved hånden.

1. Klik på i bunden af din skærm

2. Tryk på “Føj til hjemmeskærm”

Føj til hjemmeskærm