Vores historie

Fra monopol til moderne forsyningsselskab

Siden 1774 har vi drevet handel overalt i landet. Sammen med befolkningen har vi været med til at skabe et solidt grundlag for udviklingen af landets byer og bygder. Gennem vores historie har vi etableret handelsstationerne, skabt nye jobs og været med til at bringe landet ind i en ny tid. Over årene har vi ændret os gradvist fra at være et monopol til et moderne forsyningsselskab. I dag samarbejder vi med mange andre kræfter om at udvikle et mere selvbærende Grønland.

Tidslinje
1774

Begyndelsen

Den danske stat overtager aktierne i Handelskompagniet, som var etableret i 1750, og opretter ved en kongelig resolution af 16. maj 1774 Den Kongelige Grønlandske Handel – KGH er født. To år senere i 1776 udstedes ved kongelig dekret forbud mod al uberettiget handel, som man kaldte det, og KGH fik monopol på al handel i Grønland.

1776

Monopolperioden: 1776 - 1950

Frem til 2. Verdenskrig havde KGH monopol på al handel og i Grønland. Der blev indført ens priser over hele landet både på opkøb af fangernes produkter og salg af dagligvarer, og KGH fik forsyningspligt til alle landets bosteder. For at effektivisere opkøb af fangst etablerede KGH et netværk af indhandlingssteder overalt i landet – forløberne for mange af de byer og bygder vi har i dag. Monopolets planøkonomi skabte et økonomisk sikkerhedsnet for befolkningen, men også et stift og lukket system der udelukkede frie markedskræfter som i sidste ende begrænsede den økonomisk udvikling i landet.

1800

Etablering af handelsnetværk

I løbet af 1800-tallet skabte KGH et finmasket handelsnetværk på 13 handelsdistrikter, hvor mange mindre såkaldte udsteder åbnede en lille KGH butik. I Grønlands første tid som koloni skete køb af grønlandske produkter og salg af danske varer ved byttehandel. I perioden 1801 - 1967 udstedte KGH kreditsedler (grønlandske penge) til brug ved handelsstederne i Grønland.

1920

Efter 1920 fik den grønlandske fiskerflåde flere og flere motordrevne fiskekuttere, og KGH oprettede fiskefabrikker i de grønlandske byer. I løbet af nogle få årtier overtog fiskeriet den gamle sælfangst fra kajak som den primære indtægtskilde for mange grønlandske familier.

1940

En ny situation: 1940-1945

I forbindelse med Danmarks besættelse stod Grønland pludselig i en forsyningskrise, da KGH ikke længere kunne forsynes fra Danmark. I stedet blev der etableret handel med USA, finansieret af kryolit og fiskeri. De 5 år gav Grønland mange selvstændige erfaringer bl.a. med handel udenfor Danmark. Befolkningen blev bl.a. introduceret til nye varer – efter krigen bredte der sig et stigende krav om flere nye varer og plads til private initiativer.

1948

Polaroils begyndelse

KGH anlægger sit første tankanlæg i Aasiaat. I 1949 følger Qaqortoq, Nuuk og Sisimiut. I 1950 fik Paamiut, Qeqertarsuaq, Upernavik og Thule (Uummannaq) tankanlæg. I 1950 bliver DGO, Det Grønlandske Olieaktieselskab, nu Polaroil, stiftet under KGH og der etableres et importlager i Kangerluarsoruseq. Polaroil har på basis af servicekontrakt mellem Selvstyret og KNI forsyningspligten af flydende brændstoffer til Grønland.

1950

Det statslige monopol ophæves

KGH drives herefter uafhængigt af Ministeriet for Grønland. Samme år bliver Polaroil en del af KGH. Over de kommende år udskilles andre selskaber bl.a. Air Greenland, Royal Greenland, Tusass og Royal Arctic Line.

1951

KNI Engros

Da KGH havde monopol på handlen i Grønland, var der ikke basis for engroshandel i den form, det kendes i dag. Efter handelsmonopolets ophævelse i 1951 startede engros-handel i et meget lille omfang og primært kun på monopolvarer som cigaretter, spiritus, øl og lignende. I dag sælger KNI Engros alle typer varer og har aftale om landsdækkende distribution af øl og kulsyreholdige drikke.

1960

KGH åbner sit første supermarked i Nuuk eller selvbetjeningsbutik som man kaldte det senere forkortet til SB Butik. Det er nyt og spændende, og en omgående succes.

1967

Efter godt 150 år stopper KGH's sin udgivelse af kreditsedler og mønter. Fra 1. juli anvendes danske sedler og mønter. Danske banker opretter i fællesskab filialer i Grønland.

1973

Efter ca. 250 års placering på Nordatlantens Brygge i København flyttes Grønlandshavnen til helt nye havnefaciliteter i Aalborg. For at effektivisere forsendelserne er der indkøbt nye unit-load skibe og ansat 60 terminalarbejder. I 2022 er Grønlandshavnen flyttet til Århus.

1979

Med et flertal på 70,1% vedtages indførslen af Hjemmestyre d. 1. maj

1985

KGHs fiskeindustri-aktiviter udskiltes og Royal Greenland etableres som selvstændigt selskab ejet af Hjemmestyret.

1986

KGH overtages af Hjemmestyret og omdøbes til Kalaallit Niuerfiat – KNI, Grønlands Handel.

1993

Pisiffik etableres

Pisiffik er kun placeret i de større byer, og skal derfor drives på almindelige konkurrencemæssige vilkår. Pilersuisoqs opgave er derimod at drive de fjernere og mindre rentable byer og bygder. KNI solgte Pisiffik til Dagrofa i 2001.

1993

1993 –2001

1993 omdannes KNI til flere selvstændige aktieselskaber, som f.eks. Royal Arctic Line og butikskæderne Pisiffik og Pilersuisoq. I 1997 besluttede hjemmestyret at overføre lokal gods- og passagertransport, samt postvæsen til andre selskaber. I 2001 blev Pisiffik overtaget af private investorer og KNI overtager Pisiffiks butikker i byerne Nanortalik, Narsaq, Paamiut og Qasigiannguit. KNI driver herudover duty-free salg i lufthavnen Kangerlussuaq.

1995

Neqi

Neqi etableres som slagteri i Narsaq, der har til formål at opkøbe, forarbejde og forhandle landbrugsprodukter fra Sydgrønland.

2002

Pilersuisoq overtager Duty Free butikkerne i de to internationale lufthavne i Kangerlussuaq og Narsarsuaq.

2010

Polaroil flyttes til Sisimiut

KNI flytter driftskontorene for energidivisionen Polaroil til Sisimiut. Flytningen sker for at samle ledelsen, administrationen og de tekniske kapaciteter i samme by på hovedkontoret i Sisimiut.

2012

Pisisa.gl lanceres 1. maj.

Formålet var at give de kunder, der bor i de mindre steder, bedre mulighed for at shoppe flere forskellige varer, og for at give butikken mere lagerplads. På pisisa.gl kan man shoppe for eks. møbler og køkkeninventarer, som man ikke har i den lokale butik. (PISISA LOGO, vedhæftet)

2016

Meqqusaalik – KNI’s eget tøjmærke

Købmanden i Uummannaq, Elisa Petersen, foreslår, at Pilersuisoq selv begynder at producere overtøj tilpasset til den grønlandske natur. Det bliver starten på Meqqusaalik, som i dag udvikles fra KNIs servicecenter i Sisimiut.

2017

Mamarisavut

Mamarisavut blev etableret for at inspirere til at lave lidt sundere hverdagsmad. Udgangspunkt er vores hverdag og de forskellige råvarer, vi har adgang til hen over året. Opskrifterne er sammensat ud fra Pilersuisoqs varesortiment og det kunder selv fanger.

2018

Der udvikles et nyt butiksdesign for at give Pilersuisoq en tydeligere og mere moderne grønlandsk identitet. Det tages godt imod af kunderne og i 2020 vinder Pilersuisoq to internationale designpriser: Red Dot og Moebius Award.

2019

Pilersuisoqs egen produktion af brugskunst samles under navnet KNI Design, som er brugskunst til hjemmet og hverdagen med udgangspunkt i den grønlandske kultur og historie. KNI Design har hjemme i Servicecenteret i Sisimiut.

Et godt arbejdsmiljø

I KNI fokuserer vi på at skabe en hverdag, der skaber arbejdsglæde og de bedste rammer for vores medarbejdere. Det er vores ansvar at skabe et sundt arbejdsmiljø med åbne døre og en synlig og lyttende ledelse.

Et godt arbejdsmiljø

Najoqqutassatut atuakkamut aqqut qaninneq

Atuagaq najoqqutassaq angerlarsimaffinni skærminnut toqqoruk qaqugukkulluunniit atoriaannanngorlugu.

1. Toornerit pingasut talerpiani teqeqqumiittut tuukkit

2. ”Føj til startskærm” tooruk

Startskærminnut ilannguguk

Genvej til håndbogen

Gem håndbogen på din hjemmeskærm, så den altid er lige ved hånden.

1. Tryk på de tre prikker i højre hjørne.

2. Tryk på “Føj til startskærm”

Føj til startskærm

Najoqqutassatut atuakkamut aqqut qaninneq

Atuagaq najoqqutassaq angerlarsimaffinni skærminnut toqqoruk qaqugukkulluunniit atoriaannanngorlugu.

1. Skærmivit naqqani tooruk

2. "Føj til hjemmeskærm” tooruk

Angerlarsimaffinni skærminnut ilannguguk

Genvej til håndbogen

Gem håndbogen på din hjemmeskærm, så den altid er lige ved hånden.

1. Klik på i bunden af din skærm

2. Tryk på “Føj til hjemmeskærm”

Føj til hjemmeskærm