Fælles om fremtiden

KNI Strategi 2023 – 2026

Vores nye strategi fokuserer på KNIs forretningsmæssige hovedudfordringer og på en videreudvikling af selskabet. Vi vil styrke KNI, så selskabet bliver bedre rustet til at varetage de vigtige, grundlæggende samfundsopgaver i alle dele af landet. De strategiske tiltag skal medvirke til en sund økonomi i alle dele af KNI – med særligt fokus på varedivisionen – så det voksende investeringsefterslæb på selskabets bygningsmasse igen reduceres. Det kræver effektiviseringer og fokus på nye forretningsområder, men det kræver også en modernisering af IT-systemerne, så de kan understøtte den videre forretningsudvikling. Dertil kommer en række tiltag, som skal sikre en høj arbejdsglæde blandt medarbejderne og bedre evne til at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere.
Samfundet er i forandring, og det udfordrer eksisterende strukturer og måder at gøre tingene på i KNI, men det giver også nye muligheder. KNI skal finde løsninger på de langsigtede strukturelle udfordringer og samtidig være bedre til at se og udnytte de muligheder, der opstår i kølvandet på forandringerne i samfundet.
Vi vil holde fast i de gode ting, der er opbygget i KNI gennem mange år, og vi vil sætte ambitiøse mål for løsninger på de udfordringer, der står foran os. Det betyder også, at vi skal skabe en dynamisk arbejdsplads, der tør gennemføre nødvendige forandringer og gentænke måden, vi løser vores opgaver på.

Jeppe Jensen
Administrerende direktør

KNI Strategi 2023-2026

VISION

Inspireret af vores kunder og Det Indre Grønlandske Liv skaber vi livskvalitet og en bæredygtig udvikling i alle egne af Grønland

MISSION

Vi driver handels-og servicevirksomhed samt produktion af grønlandske fødevarer, som er til glæde og gavn for kunder, medarbejdere, ejere og udvikling i samfundet

Download dokumenter

Læs og download vores CSR- og årsrapporter, logopakker samt pressemeddelelser her.

Download dokumenter

Najoqqutassatut atuakkamut aqqut qaninneq

Atuagaq najoqqutassaq angerlarsimaffinni skærminnut toqqoruk qaqugukkulluunniit atoriaannanngorlugu.

1. Toornerit pingasut talerpiani teqeqqumiittut tuukkit

2. ”Føj til startskærm” tooruk

Startskærminnut ilannguguk

Genvej til håndbogen

Gem håndbogen på din hjemmeskærm, så den altid er lige ved hånden.

1. Tryk på de tre prikker i højre hjørne.

2. Tryk på “Føj til startskærm”

Føj til startskærm

Najoqqutassatut atuakkamut aqqut qaninneq

Atuagaq najoqqutassaq angerlarsimaffinni skærminnut toqqoruk qaqugukkulluunniit atoriaannanngorlugu.

1. Skærmivit naqqani tooruk

2. "Føj til hjemmeskærm” tooruk

Angerlarsimaffinni skærminnut ilannguguk

Genvej til håndbogen

Gem håndbogen på din hjemmeskærm, så den altid er lige ved hånden.

1. Klik på i bunden af din skærm

2. Tryk på “Føj til hjemmeskærm”

Føj til hjemmeskærm