Vores opgave

- Stabil forsyning og stabile priser

logo-polaroil-mid.png

Vi indkøber, transporterer, opbevarer, distribuerer og sælger forbruger- og miljøtilpassede flydende brændstoffer - året rundt og til hele Grønland. Det drejer sig primært om gasolier, flybrændstoffer, petroleum og benzin. Det er endvidere Polaroils opgave at sikre det grønlandske marked stabile priser og lavest mulige omkostninger.

Den lokale distribution af flydende brændstoffer i byerne sker dels via Polaroils egen organisation og dels på grundlag af aftaler med lokale olieforhandlere. I bygderne varetages denne opgave af søster-enheden Pilersuisoq.

Et nyere forretningsområde er at servicere de internationale koncerner, der opererer indenfor olieefterforskning og minedrift i Grønland.


Artikler relateret til Polaroil


 

KNI A/S • J.M. Jensenip Aqq. 2 • 3911 Sisimiut
T +299 86 24 44 • E info@kni.gl