Halvårsrapport 2023

28-12-2023

KNI A/S leverer et resultat på 140 mio. DKK før skat for første halvår i regnskabsåret 2023/24. Resultatet er 56 mio. DKK lavere end tilsvarende periode sidste år som var ekstraordinært godt.

Halvårets forløb
Indtjeningen i Varedivisionen er påvirket af stigende indkøbspriser på detailvarer, som ikke har været fuldt ud reflekteret i salgspriserne i perioden. Dette har været til gavn for kunderne. Reguleringen af detailpriserne er først slået fuldt igennem i efteråret, hvilket har påvirket indtjeningen i Varedivisionen negativt. Indtjeningen er desuden påvirket af, at Varedivisionen har mistet en mangeårig kunde på øl- og vandområdet. Dette er en tidlig indikation på den kommende markedssituation, der ændres markant når den nye emballagebekendtgørelse træder i kraft 1. januar 2024, og Nuuk Imeq stopper sin produktion af øl og sodavand.

I Energidivisionen er indtjeningen påvirket af en høj aktivitet både indenfor og udenfor servicekontrakten.

Indenfor servicekontrakten har aktiviteten været højere end forventet primært drevet af lufthavnsbyggerierne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq og de afledte effekter heraf. Indenfor servicekontrakten er det tilfredsstillende, at den almindelige forbruger igennem hele året igen har været skærmet af overfor de høje verdensmarkedspriser på brændstoffer gennem de foretagne prissikringer.

Udenfor servicekontrakten er indtjeningen igen positivt påvirket af efterspørgslen fra krydstogtsskibene. Der har været en markant stigning i antallet af krydstogtsanløb, men da udfordringerne med forsyningssikkerheden i Island i 2022 ikke har gentaget sig i 2023, har dette kun ført til en mindre stigning i efterspørgslen på bunkring af brændstoffer i Grønland. Flere af krydstogtsskibene har således primært bunkret i Island.

Til trods for en høj aktivitet og at flere indkøb af brændstoffer igen i år er sket på fordelagtige tidspunkter, er indtjeningen i Energidivisionen faldet markant i forhold til sidste år. Dette skyldes primært at spændet mellem indkøbspriserne på olien og verdensmarkedsprisernes udvikling ikke har været så markante som i 2022.

Forventninger til året
KNI A/S forventer, at resultatet for 2. halvår af regnskabsåret 2023/24 bliver på et lavere niveau end for 1. halvår, bl.a. fordi aktiviteten indenfor turismen vil være lavere.

Læs halvårsrapporten her
KNI har fundet sin nye direktør for HR kommunikation og bæredygtighed

Læs mere
Fakta om prisstigningerne i Pilersuisoq

De prisstigninger vores kunder oplever nu, med forsinkelse, hænger sammen med de globale prisstigninger og øgede transportomkostninger. Med få undtagelser er fødevarepriserne på verdensplan steget markant og løbende de seneste to år, hvor fødevarepriserne set over et gennemsnit er steget med lidt over 21 % i perioden...

Læs mere
Meqqusaalik vinder stor international designpris

KNI Marketing i Sisimiut og MarketSquare i København, præmieres med den prestigefyldte Cresta Award for deres logodesign og Meqqusaalik fortælling.

Læs mere

Najoqqutassatut atuakkamut aqqut qaninneq

Atuagaq najoqqutassaq angerlarsimaffinni skærminnut toqqoruk qaqugukkulluunniit atoriaannanngorlugu.

1. Toornerit pingasut talerpiani teqeqqumiittut tuukkit

2. ”Føj til startskærm” tooruk

Startskærminnut ilannguguk

Genvej til håndbogen

Gem håndbogen på din hjemmeskærm, så den altid er lige ved hånden.

1. Tryk på de tre prikker i højre hjørne.

2. Tryk på “Føj til startskærm”

Føj til startskærm

Najoqqutassatut atuakkamut aqqut qaninneq

Atuagaq najoqqutassaq angerlarsimaffinni skærminnut toqqoruk qaqugukkulluunniit atoriaannanngorlugu.

1. Skærmivit naqqani tooruk

2. "Føj til hjemmeskærm” tooruk

Angerlarsimaffinni skærminnut ilannguguk

Genvej til håndbogen

Gem håndbogen på din hjemmeskærm, så den altid er lige ved hånden.

1. Klik på i bunden af din skærm

2. Tryk på “Føj til hjemmeskærm”

Føj til hjemmeskærm